Načítám stránku…

Pokud se dlouho nic nezobrazuje, zkuste obnovit stránku nebo zkontrolujte své internetové připojení.
Je‑li vše v pořádku, kontaktujte nás prosím na adrese info@rozpoznejtedepresi.cz.

Rozpoznejte depresi

Vážená paní, vážený pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:
že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

Velice se omlouváme, ale tato stránka pravděpodobně nebude zobrazena správně, protože vaše verze internetového prohlížeče je již zastaralá.
Aktualizovat si jej můžete na oficiálních stránkách aplikace Internet Explorer.

Rozpoznejte depresi

diagnostika a léčba deprese

Projevy deprese a vhodná léčba

Jak zvolit vhodnou farmakoterapii?

Osvědčeným vodítkem je, když praktický lékař společně s pacientem hledá, co má na život nemocného největší negativní dopad. Převládající symptomatika je pak hlavním vodítkem pro volbu konkrétního antidepresiva.

Deprese s úzkostí a/nebo nespavostí

Pacient pociťuje vnitřní napětí a neklid. Obtížně se koncentruje, u ničeho nevydrží. Má strach, že se stane něco strašného. Obává se ztráty sebekontroly. Častá je nespavost, mohou se přidat vegetativní příznaky, jako je sevření na hrudi, palpitace. Takovou depresi někdy není snadné odlišit od úzkostné poruchy jako takové. Praktický lékař má ale opět tu výhodu, že nemocného zná a ví, že takový nebýval.

U těchto nemocných se rovněž dá s výhodou použít trazodon, ten na úzkostné příznaky účinkuje v řádu dnů a pozitivně ovlivňuje i insomnii. K jemnější titraci lze použít třetiny tablety 75 mg, v mnoha případech s úspěchem nahradí často předepisované benzodiazepiny potenciálně nebezpečné vzhledem k riziku závislosti. Titrace trazodonu se odvíjí podle převažujícího účinku, jehož chceme dosáhnout. Od dávky 50 mg nastupuje hypnotický efekt, od 100 mg anxiolytický efekt a od 150 mg má antidepresivní účinek. Dalšími vhodnými léky jsou escitalopram, citalopram či sertralin.

Agitovaná deprese

U pacientů s agitovanou depresí se vyskytují projevy jako podrážděnost, neklid, často mají sklon k bezcílné činnosti a jejich výhled do budoucnosti je pesimistický, často však s aktivním odmítáním pomoci. Takový nemocný nám říká, že to stejně nemá cenu, že je jakékoli úsilí o změnu jen ztráta času. Klinickým psychiatrem doporučená léčba má za cíl mimo jiné zklidnění.

Můžeme s výrazným účinkem použít trazodon, lze zvolit i fluvoxamin či citalopram. Je namístě uvažovat i o tricyklických antidepresivech, ale určitě ne jako první volbě.

Deprese s převahou anhedonie a abulie

Klinickému obrazu dominuje ztráta zájmu a vymizení pocitu spokojenosti z oblíbených aktivit, neschopnost radovat se, nevýkonnost, pocit snížené životní energie, únavnost neodpovídající zátěži, psychomotorické zpomalení. Pacient se často cítí nedostatečně, má pocit, že nedokáže dostát očekávání svého okolí.

V tomto případě se doporučují tzv. aktivační antidepresiva ze skupiny SSRI (např. escitalopram, sertralin).

Typologie pacientů vs. antidepresivní medikace

  • Pacient s úzkostí a/nebo nespavostí: trazodon, mirtazapin (SSRI + benzodiazepiny)
  • Utlumený pacient: SSRI
  • Pacient, u kterého jednoznačně nepřevažuje útlum nebo úzkost: SSRI (citalopram, escitalopram)
  • Sexuálně aktivní pacient: trazodon
  • Pacient s nadváhou: SSRI, trazodon
  • Gravidní: SSRI, kromě paroxetinu

Literatura: 1. MUDr. Simona Papežová; Praktičtí lékaři se nemusejí bát léčby deprese, Medicína po promoci 4/2015. 2. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. – Zaostřeno na: Léčba deprese, XXXV. výroční konference SVL ČLS JEP 11. listopadu 2016, Karlovy Vary, Remedia – Medical Tribune 2016. 3. prof. MUDr. Eva Češková, CSc., MUDr. Martin Vaněk – Deprese v ordinaci praktického lékaře, publikováno v PIPPL.cz, in: Bulletin pro praktické lékaře, 2012 – 2013.