Načítám stránku…

Pokud se dlouho nic nezobrazuje, zkuste obnovit stránku nebo zkontrolujte své internetové připojení.
Je‑li vše v pořádku, kontaktujte nás prosím na adrese info@rozpoznejtedepresi.cz.

Rozpoznejte depresi

Vážená paní, vážený pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:
že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

Velice se omlouváme, ale tato stránka pravděpodobně nebude zobrazena správně, protože vaše verze internetového prohlížeče je již zastaralá.
Aktualizovat si jej můžete na oficiálních stránkách aplikace Internet Explorer.

Rozpoznejte depresi

diagnostika a léčba deprese

Přístupy k léčbě deprese

Základními metodami léčby většiny depresí je v současné době kombinace léčivých přípravků ze skupiny antidepresiv (farmakologický přístup) a psychoterapie (nefarmakologický přístup).

Farmakologické přístupy

Farmakoterapie antidepresivy by měla být užita při léčbě středně těžkých a těžkých forem onemocnění, i když novější studie v posledních letech se přiklánějí k léčbě AD i u lehčích forem depresivní poruchy.

Farmakologické možnosti léčby deprese

Farmakologické možnosti

  • antidepresiva
  • kombinace a augmentace
  • stabilizátory nálady (lithium)
  • antipsychotika (neuroleptika)

Nefarmakologické přístupy

Specifická psychoterapie (PT)

Je zaměřena přímo na léčbu deprese. Jde o krátkodobé systematické postupy, při nichž léčba trvá 12–16 týdnů. Provadí ji specializovaný odborník (klinický psycholog, psychiatr, praktický nebo jiný lékař) s platnou licencí. Psychoterapeutické metody podložené důkazy – interpersonální PT, kognitivně‑behaviorální PT a krátká dynamická PT – jsou u většiny pacientů v akutní fázi léčby mírné a středně těžké deprese srovnatelně účinné jako farmakoterapie.

Kombinace psychoterapie a medikamentózní léčby by měla být zvážena u pacientů, kteří léčebně nedostatečně odpověděli na samotnou léčbu antidepresivy nebo na samotnou psychoterapii. Studie posledních let potvrzují, že nejlepších léčebných výsledků u deprese je dosahováno při kombinaci farmakoterapie a psychoterapie.

Podpůrná psychoterapie

Měla by být součástí léčby každého pacienta. Provádí ji ošetřující lékař. Základními prostředky jsou empatie, laskavost, naslouchání, porozumění, podpora a povzbuzování, realistické cíle a informování pacienta o léčbě a očekávaném vývoji. Podpůrná psychoterapie zvyšuje compliance pacienta s léčbou, sama o sobě však k léčbě deprese nestačí.

Fototerapie

Fototerapie a léčba antidepresivy SSRI patří mezi metody první volby v léčbě sezónní afektivní poruchy. Účinnost fototerapie u nesezónních depresí je zkoumána.

Tělesné cvičení

Byl potvrzen účinek 14denního programu každodenního aerobního cvičení na redukci symptomů deprese (Mead et al., 2008). Důkazů pro příznivý účinek aerobního cvičení přibývá, zejména jde o antidepresivní účinky u lehčích depresí a potenciací jiných léčebných prostředků, farmakologických i biologických.

Další biologické léčebné prostředky

V současné době jsou k dispozici i další biologické léčebné postupy, jako jsou spánková deprivace (SD) a posun spánku, nověji repetitivní transkraniální magnetická stimulace mozku (rTMS) či vagová stimulace (VNS). Tyto metody jsou u nás používany většinou jen na specialních odděleních univerzitních klinik. Zatím nebylo prokázáno, že by specifická dieta měla jasné antidepresivní účinky, avšak zdá se, že dostatečný příjem potravy s nenasycenými mastnými kyselinami, vitamíny B9, B12 a dalšími látkami může přispět k prevenci výskytu duševních poruch a dobrému efektu psychofarmakologické léčby.

Přístupy k léčbě deprese

Literatura: 1. MUDr. Jaroslava Laňková, prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře – Deprese, novelizace 2013. 2. MUDr. Marta Holanová – Léčba deprese, úzkosti a nespavosti – workshop, Medicína pro praxi, IV. kongres praktických lékařů, Ostrava, 2017.