Načítám stránku…

Pokud se dlouho nic nezobrazuje, zkuste obnovit stránku nebo zkontrolujte své internetové připojení.
Je‑li vše v pořádku, kontaktujte nás prosím na adrese info@rozpoznejtedepresi.cz.

Rozpoznejte depresi

Vážená paní, vážený pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:
že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

Velice se omlouváme, ale tato stránka pravděpodobně nebude zobrazena správně, protože vaše verze internetového prohlížeče je již zastaralá.
Aktualizovat si jej můžete na oficiálních stránkách aplikace Internet Explorer.

Rozpoznejte depresi

diagnostika a léčba deprese

Příčiny vzniku deprese

I když příčiny většiny psychických poruch dosud nejsou zcela uspokojivě vysvětleny, je nepochybné, že se při jejich vzniku a rozvoji uplatňují faktory biologické (genetické a epigenetické faktory, úraz, nemoc apod.) a vlivy psychosociální (temperament a osobnostní rysy jedince, rodina, škola, kulturní vlivy).

Porucha se může rozvíjet bez zřetelného vyvolávajícího momentu, mohou se na ní ale podílet či k ní přispívat vlivy prostředí, zejména tyto:

  • vztahové problémy
  • nadměrná pracovní zátěž
  • dlouhotrvající stres
  • různé traumatické události v životě jako ztráta partnera, nemoc, nehoda a vleklé nevyřešené problémy

Proč a jak deprese vzniká, není dodnes přesně známo, ale je prokázáno, že osoby trpící depresí mají snížený objem mozkové tkáně v oblastech hipokampu, amygdaly i bazálních gangliích. Jednou z teorií je narušení rovnováhy monoaminů v mozku. Lidský mozek obsahuje miliardy nervových buněk, které spolu navzájem komunikují. Narušení nervového přenosu v důsledku nerovnováhy neurotransmiterů (zejména serotoninu, ale také noradrenalinu a dopamin) na nervových zakončeních vede ke změnám nálady, k úzkosti, ale i k tělesným potížím.

Etiopatogeneze – Proč onemocní zrovna ten a jiný nikoliv?

Stresová osa

Možné sdílené mechanismy, které vyvolávají chronickou bolest a depresi

Literatura: 1. MUDr. Jaroslava Skopová – Informace pro pacienty a jejich blízké – Moderní antidepresiva a jejich použití v léčbě nejčastějších psychických poruch, 4. vydání, Praha, 2011. 2. MUDr. Marta Holanová – Léčba deprese, úzkosti a nespavosti – workshop, Medicína pro praxi, IV. kongres praktických lékařů, Ostrava, 2017.