Načítám stránku…

Pokud se dlouho nic nezobrazuje, zkuste obnovit stránku nebo zkontrolujte své internetové připojení.
Je‑li vše v pořádku, kontaktujte nás prosím na adrese info@rozpoznejtedepresi.cz.

Rozpoznejte depresi

Vážená paní, vážený pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:
že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

Velice se omlouváme, ale tato stránka pravděpodobně nebude zobrazena správně, protože vaše verze internetového prohlížeče je již zastaralá.
Aktualizovat si jej můžete na oficiálních stránkách aplikace Internet Explorer.

Rozpoznejte depresi

diagnostika a léčba deprese

Co je deprese

Deprese stále představuje podceňované a poddiagnostikované onemocnění. Odhaduje se, že někdy v průběhu života se s ní potýká každý pátý jedinec. Takovýchto pacientů přibývá i v ordinacích všeobecných praktických lékařů, kteří jim mohou významně pomoci.

Co je deprese

Deprese se v populaci vyspělých zemí vyskytuje stále častěji, a i když může zůstávat z mnoha důvodů nediagnostikovaná (symptomy mohou být například pacienty i lékaři bagatelizovány, klinické projevy kolísají či zeslábnou nebo přicházejí v cyklech, otevřeně hovořit o psychických problémech nebývá ze strany nemocných běžné apod.), její příznaky zažije někdy v průběhu svého života až každý pátý člověk.

Zatímco v běžné populaci je prevalence deprese kolem šesti procent, mezi chronicky nemocnými je to už kolem deseti procent.

Deprese velmi často doprovází chronická somatická onemocnění:

  • onkologická onemocnění
  • kardiovaskulární onemocnění
  • endokrinopatie
  • nemoci revmatické, infekční a neurologické
  • chronická bolest
  • abúzus alkoholu nebo jiných návykových látek

Častěji se projevuje u žen a ženy také trpí některými, pro ně specifickými typy depresí (laktační psychózy, deprese vázané na pohlavní hormony, poporodní deprese). Pokud se objeví první obtíže, postižení obvykle vyhledávají odbornou pomoc u psychologů či psychoterapeutů. Ke specialistům – psychiatrům – napoprvé přicházejí jen výjimečně, lékař primární péče tedy bývá prvním medicínsky vzdělaným odborníkem, kterému se svěřují. Praktický lékař může ve své denní klientele očekávat asi 10 % depresivních nemocných.

Mezi pacientskou veřejností začíná převládat názor, že deprese není nic stigmatizujícího, že „mít depresi“ je relativně běžné. Převážně tito lidé dnes přicházejí k praktickým lékařům a svěřují se jim se svými problémy. Řada depresivních stavů však nadále zůstává nerozpoznána a nemocným, kteří by určitě potřebovali kvalitní terapii, se jí kvůli tomu nedostává. Základním problémem takových situací je zvýšené riziko, že deprese, která pominula, se někdy v budoucnu v neztenčené míře vrátí. Dalším rizikem, se kterým je třeba vždy počítat, je sebevražda neléčených či špatně léčených pacientů.

O depresi

Literatura: 1. MUDr. Simona Papežová; Praktičtí lékaři se nemusejí bát léčby deprese, Medicína po promoci 4/2015. 2. prof. MUDr. Eva Češková, CSc., MUDr. Martin Vaněk – Deprese v ordinaci praktického lékaře, publikováno v PIPPL.cz, in: Bulletin pro praktické lékaře, 2012 – 2013. 3. MUDr. Jaroslava Laňková, prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře – Deprese, novelizace 2013.