Načítám stránku…

Pokud se dlouho nic nezobrazuje, zkuste obnovit stránku nebo zkontrolujte své internetové připojení.
Je‑li vše v pořádku, kontaktujte nás prosím na adrese info@rozpoznejtedepresi.cz.

Rozpoznejte depresi

Vážená paní, vážený pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:
že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

Velice se omlouváme, ale tato stránka pravděpodobně nebude zobrazena správně, protože vaše verze internetového prohlížeče je již zastaralá.
Aktualizovat si jej můžete na oficiálních stránkách aplikace Internet Explorer.

Rozpoznejte depresi

diagnostika a léčba deprese

Antidepresiva

Ačkoliv název léku napovídá, že je určen k léčbě deprese, k čemuž byl původně vyvinut, ve vyspělých zemích s moderní lékařskou péčí se antidepresiva výborně osvědčují i v léčbě celé řady dalších poruch. Dokonce dnes můžeme s jistotou říci, že indikací pro jiné než depresivní poruchy je dnes daleko více než pro vlastní poruchy nálady (mezi poruchy nálady neboli afektivní poruchy patří zejména depresivní poruchy, mánie a bipolární afektivní porucha, dříve nazývaná maniodepresivní porucha). To také mj. vysvětluje rostoucí trend ve spotřebě antidepresiv.

Moderní antidepresiva doznala širokého použití nejen pro svou velmi dobrou účinnost, ale také pro dobrou snášenlivost, bezpečnost, nenávykovost a možnost současného podávání s většinou jiných léků.

Vývoj antidepresiv

1950

IMAO – imipramin 1957

1960

TCA (I. generace) – amitriptylin, nortriptylin…

1970

heterocyklika (II. generace) – maprotilin, mianserin, trazodon, bupropion

1980

SSRI (III. generace) – sertralin, citalopram…

1990

  • receptorové modulátory – nefazodon, mirtazapin
  • duální inhibitory reuptaku (IV. generace) – venlafaxin, milnacipran, duloxetin
  • selektivní inhibitory reuptaku (NA – reboxetin)
  • selektivní stimulátory reuptaku – tianeptin

2010

agomelatin

2015

vortioxetin

Princip působení antidepresiv

Antidepresiva tvoří skupinu léků, které svým působením na jednotlivé typy receptorů v mozku pomáhají obnovovat nedostatek nebo sníženou dostupnost některých neurotransmiterů (např. serotoninu, noradrenalinu, dopaminu apod.), jejichž rovnováha je předpokladem správného fungování psychických funkcí včetně emocí.

Léčebný efekt ve vztahu k hlavním symptomům deprese se po nasazení nejčastěji předepisovaných antidepresiv typu SSRI projeví většinou do 6–8 týdnů od začátku léčby. U některých antidepresiv (např. trazodon) může být čas nástupu účinku již po 2–3 týdnech od nasazení léčby.

Přehled nejčastěji používaných antidepresiv v ordinacích praktických lékařů

Skupiny antidepresiv Účinná látka
TCA – Tricyklická antidepresiva amitriptylin
SSRI – Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu citalopram, escitalopram, sertralin
SARI – Serotoninoví antagonisté a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu trazodon
NaSSA – Noradrenergní a specificky serotonergní antidepresiva mirtazapin

Bezpečnost antidepresiv

Moderní antidepresiva, jak již bylo uvedeno, jsou bezpečná, nenávyková, nevyvolávají změny osobnosti a lze je kombinovat s většinou jiných léků. Kvalita a bezpečnost moderních antidepresiv spolu s novými poznatky o psychických poruchách pomáhají vyvracet různé pověry, které vzbuzovaly u nemocných obavy jak z vyhledání lékařské pomoci, tak z užívání doporučených léků.

Literatura: 1. MUDr. Jaroslava Skopová – Informace pro pacienty a jejich blízké – Moderní antidepresiva a jejich použití v léčbě nejčastějších psychických poruch, 4. vydání, Praha, 2011. 2. MUDr. Marta Holanová – Léčba deprese, úzkosti a nespavosti – workshop, Medicína pro praxi, IV. kongres praktických lékařů, Ostrava, 2017.